Home | Contact

Archief column 

Ook te koop

Ik zou het oprecht graag anders zien, maar de eerlijkheid gebiedt me te bekennen, dat er steeds meer dingen te koop zijn, dan ik voor mogelijk hield. Ik pak een paar recente voorbeelden. Zo kun je kennelijk in de voetballerij doelpunten kopen van een corrupte keeper om je score wat op te fleuren, of letterlijk doelbewust een paar keer opzettelijk een set missen met tennis, tegen riante betaling. Er zwerven kennelijk permanent kopers en verkopers van die verdachte sportartikelen over de wereld.

Bij grote conflicten in de sport-bestuurswereld vernemen we, dat daar enorme bedragen als drones tussen de partijen heen en weer vliegen. Daar past het begrip onkostenvergoeding niet meer bij. Alles blijkt zonder prijslijst te koop te zijn. Het betaalde voetbal in ons land lijkt ook zo’n geld-belangenzaak. Twente verdwijnt niet uit de eredivisie, maar een grijze brij van half-duistere artikelen over het recente verleden en de actuele blokkades bij de herstelwerkzaamheden van de club wordt opgestuwd door financiele kwesties. Grote zakenmensen willen wel bijspringen, maar tegen hun condities. En die condities kennen we niet. Maar kennelijk is ook hier geldig: het is allemaal te koop: clubliefde, clubtoekomst.

En dat is dan alleen voetbal. De grote stroom ‘handjeklap’-afspraken van de Britex komt nu snel op gang. Een enorm schaakbord , waarover grote belangen heen en weer geschoven worden. De kunst van het ‘loopgraven aanleggen’ wordt aantrekkelijk, let op mijn woorden. De grote schoonmaak zal duizenden ambtenaren in Brussel versneld naar huis en vaderland brengen. Alles wordt er straks te koop uit de failliete boedels. Alle posities worden handelswaar. Er is nog niet duidelijk gemaakt of ook de Engelse taal een toontje lager zal gaan zingen in de EU.

Nee, nieuw is het exit-verschijnsel niet. De geschiedenis is een openhartige leermeester, die vele voorbeelden van bijvoorbeeld kerkelijke omkoperij, ambtenhandel, zelfs handel in zondenpaketten gekend heeft. Simonie en aflaat zijn de beruchte termen uit de kerkelijke handelswereld. ‘’t Muntje in het kistje klinkt, ’t zieltje in de hemel springt.’ Simpele handel! Bleef het daar maar bij, maar langzamerhand dreigt ook de betrouwbaarheid in het handelen van politici, van bekleders van maatschappelijke functies en vooral van topondernemers ongegeneerd op de markt te komen. Alles blijkt te koop te zijn.

Het gebeurt een beetje charmanter ordinair, maar de brutaliteit is stuitend. De eerste overtreder van de Balkenende norm was een bezienswaardigheid: waar haalde men het lef vandaan, maar de reeks navolgers verhoogde met telkens handomdraaien de norm naar ’wat toch eigenlijk wel billijk was’. Het soortelijk gewicht van billijk bleek vederlicht. En zo werd de comfortabele veerboot naar Panama ontworpen. Een haven vol schepen, geladen met billijke vergoedingen, oprotpremies, smeergelden en stuw-vergoedingen.

Dief en diefjesmaat verdringen zich om de aardbol, van de ene bron van rijkom naar de andere. Nee, het helpt echt niet als u bij die mensen aanklopt met de mededeling: ‘en gij zult niets in het sterven met u dragen’… Graaien eerst en dan gaan we eens kijken of er ook een morele atlas te koop is. Verhoogt het aanzien van de tuinparties en het gesprek op de golf course.


 

Anne van der Meiden

 
HOME | CONTACT | HTML | CSS | 2010 Wendelcom |